středa 27. září 2017

Jak uchopit GDPR

Jak uchopit GDPR
Text je součástí rozsáhlé (33 stran) informace, publikované na portálu egoverment.cz pod názvem "Jak se poprat nejen s GDPR a eGovernmentem".
Autor ing. Václava Koudele, Microsoft, JUDr. Kateřina Černá
Text najdete na adrese: http://tinyurl.com/ycgf4plz
Doporučený postup jak uchopit GDPR
1 Mapujte - Zjistěte, jaké osobní údaje máte a kde se nacházejí
2 Spravujte - Rozhodujte o způsobech využití a udělení přístupu k osobním údajům 
3 Chraňte - Zaveďte bezpečnostní opatření k předcházení, detekování a zvládání bezpečnostních incidentů
4 Dokumentujte - Uchovávejte požadovanou dokumentaci, vč. žádostí týkajících se správy osobních údajů či případů porušení zabezpečení.