pátek 15. září 2017

Co je GDPR a proč bychom se o něj měli zajímat

Co je GDPR a proč bychom se o něj měli zajímat
Karla Králová
 19. 4. 2017 00:00 (aktualizováno: 28. 4. 2017 13:20) Analýzy a projekty

Hospodářské noviny - ICT Revue
Článek najdete na adrese: http://tinyurl.com/y9pqy477
Z úvodu článku vybírám - cituji:
"Plýtváme úložným prostorem s tím, že nemůže nikdy dojít, a když přece, tak ho prostě dokoupíme nebo si ho pronajmeme někde na vzdáleném serveru v cloudu. Produkujeme, získáváme a shromažďujeme data, ačkoliv mnohá z nich možná ani nikdy nevyužijeme a časem i zapomeneme, že je vůbec máme."
Nadpisy kapitol článku:
- Nic nového pod sluncem
- Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
- Osobní údaje z pohledu GDPR
- Proč je třeba ochranu osobních dat zpřísnit
- O jaké změny se jedná
Cituji ze závěru článku:
"Uplatnění principu zodpovědnosti bude představovat pro podnikatele a firmy nemalé časové a finanční investice. Ty se budou týkat zejména:
- implementace záměrné a nezbytné ochrany dat,
- vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assessment - DPIA),
- jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Office - DPO),
- zavedení tzv. pseudonymizace osobních údajů,
- vedení záznamů o činnostech zpracování,
- konzultace s dozorovým orgánem před samotným zpracováním osobních údajů."
Důležité místo v článku přísluší záznamům o činnostech
"ZÁZNAMY O ČINNOSTECH MUSÍ podle Karly Králové obsahovat:
- jméno a kontaktní údaje správce a zpracovatele včetně jména DPO,
- účely zpracování,
- popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů,
- kategorie příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny,
- informace o mezinárodním předávání osobních údajů,
- lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů,
- popis technických a organizačních opatření"
Autorka Karla Králová odkazuje ve svém článku na další zdroje:
- Kvůli GDPR plánuje více než třetina firem šifrovat svá data 
http://tinyurl.com/y7xkv867
- Směrnici GDPR nemůže ignorovat nikdo.

http://tinyurl.com/ya2sdcnn