čtvrtek 14. září 2017

Dokumenty k GDPR

Dokumenty k GDPR na stránkách ÚOOÚ
Informace o základních dokumentech najdete na adrese: http://tinyurl.com/y733m86u
V Úředním věstníku EU byly 4. května 2016 zveřejněny Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a Trestněprávní směrnice. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, na jehož přípravě se Česká republika podílela, má celoevropskou působnost a v ČR i v ostatních členských státech EU nabude účinnosti v květnu 2018.
Na stránce ÚOOÚ najdete odkazy na:
- Obsahy Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a Trestněprávní směrnice.
- Celý Návrh zákona o zpracování osobních údajů a Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. 
- Sdělení ÚOOÚ k přístupu založenému na riziku i s přílohou Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těc [PDF, 353 kB]
Přílohu najdete na adrese: http://tinyurl.com/y9wehdyp
Autorka sdělení: PhDr. Miroslava Matoušová