pondělí 18. září 2017

ePrávo o GDPR

ePrávo o GDPR - 16. 8. 2017
Autorky: JUDr. Veronika Křížová, LL.M., Gabriela Kadlecová
Cituji z úvodu: "Cílem tohoto článku je krátce připomenout několik způsobů, jak náklady omezit a zároveň poukázat na některé základní problémy, které GDPR v praxi přináší. Problematické mohou být nejasnosti, daná jednak nutností výkladu některých ustanovení a vedle toho i možností odchylek v rámci národních právních úprav jednotlivých členských států. Jednotlivé členské státy mají prostor zejména dále zpřísnit požadavky GDPR, čehož využilo mezi dalšími například Německo. Nová německé legislativa mimo jiné rozšiřuje okruh správců, které musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“), nebo zpřísňuje pravidla pro nakládání s osobními údaji zaměstnanců."
Článek najdete na adrese: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/gdpr-106244.html