sobota 16. září 2017

GDPR Stručný přehled změn ( HK ČR)

Hospodářská komora připravuje podnikatele na novou regulaci. Vydává informační příručku k GDPR a na podzim chystá celostátní konferenci
Informace je na adrese: http://tinyurl.com/ybgdavak
Cituji z textu Miroslava Diro, vystaveného 30. 8. 2017:
"Hospodářská komora ke GDPR vydala pro podnikatele informační příručku. Publikace je pro lepší přehlednost rozdělena do dvou částí. První část přináší přehled hlavních pilířů úpravy GDPR. Druhá část je zaměřená prakticky, aby firmy v modelovém případě věděly, které kroky učinit pro implementaci pravidel GDPR. 
Příručka je k dispozici na adrese:  http://tinyurl.com/ya9cjyp3
Cituji: "GDPR bude mít dopady na všechny právnické a fyzické osoby, které zpracovávají jakékoliv osobní údaje (např. zaměstnanců, členů, partnerů atd.).
Stručný přehled změn:
- Zpřísní se požadavky na zpracování osobních údajů. Kromě toho, že souhlas - musí být dán svobodně, tak musí být dán ke konkrétnímu účelu. Tento účel - musí být jednoznačně specifikován.
- Novým právem je „právo být zapomenut“, tedy právo na vymazání údajů.
- Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.
- Nově se upravuje přenositelnost údajů.
- Porušení ochrany dat musí být oznámeno do 72 hodin.
- Zavádí se nová povinnost posouzení vlivu na ochranu osobních údajů."