pondělí 25. září 2017

Ochrana osobních údajů GDPR na serveru "lepsi-reseni.cz"

Ochrana osobních údajů GDPR na serveru "lepsi-reseni.cz"
Tato moje zpráva odkazuje na server "lepsi-reseni.cz, který " provozuje "Asociace za lepší ICT řešení s.r.o.". Server přináší základní informace o GDPR v českém jazyce.
Text vztahující se k titulku této zprávy najdete na adrese: http://tinyurl.com/y753srub
Cituji z úvodu:
"Zákonem chráněné osobní údaje jsou libovolné neveřejné údaje, které lze přiřadit konkrétní osobě prostřednictvím:
- jména, bydliště, r.č. či data narození
- čísla dokladů: OP, pas, ŘP
- elektronických údajů (IP adresa, cookie, lokalizační údaje)
Nařízení se vztahuje též na automatizované zpracování osobních údajů obsažených v evidenci nebo těch, co mají být do evidence zařazeny. Zákon definuje skupinu zvláště citlivých osobních údajů. Směrnice GDPR klade zvláštní požadavky na vytváření profilů občanů EU, které umožní jejich ruční či automatické hodnocení (scoring). GDPR nařízení i s komentáři uvádíme níže."
Temata informací na serveru "lepsi-reseni.cz"
- Co musí firma dle GDPR nařízení dělat?
- Nařízení GDPR a informační systémy
- Kompletní znění GDPR česky
- Nařízení GDPR – otázky a odpovědi
- Pokyny k přenositelnosti údajů
- DPO – pověřenec pro ochranu 
- Musíme jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů DPO? Kdy je zanedbání ochrany osobních údajů trestný čin?
- Na jaké situace se GDPR nevztahuje?
Odkazy na další zdroje na serveru:
- GDPR-ready dodavatelé
- Přehled dodavatelů ICT, kteří vám pomohou se zavedením GDPR a seznam Informačních systémů, které mají potřebnou funkcionalitu.
- On-line audit: GDPR ano/ne
Vztahuje se na naší organizaci povinnost zavést požadavky evropské směrnice o ochraně osobních údajů v plném rozsahu? Zjistíte pomocí tohoto on-line auditu.
- On-site audit: Požadavky GDPR
Co pro naši organizaci znamená nová evropská směrnice o ochraně osobních údajů GDPR? Tento audit vám přinese detailní seznam odpovědí.
- GDPR certifikace
Evropská certifikace o plné shodě organizace s novou směrnicí o ochraně osobních údajů GDPR. Jistota pro majitele, ředitele i zákazníky.