pondělí 18. září 2017

Osvědčení o ochraně osobních údajů podle GDPR

Vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů podle GDPR
Vytvořeno / změněno: 15.6.2017 / 15.6.2017
Článek je publikován na stránkách ÚOOÚ a najdete ho
na adrese: http://tinyurl.com/ycw25x6m

Cituji z článku: "Úřad již zahájil jednání o spolupráci s Českým institutem pro akreditaci. Pro vytvoření systému vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů je podle nařízení nezbytné vytvořit dva základní dokumenty:
- Kritéria pro akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení,
- Kritéria pro vydávání osvědčení.
Příprava obou dokumentů bude probíhat následujícím postupem: Návrh kritérií připravených Úřadem bude konzultován a upraven na základě připomínek a návrhů uplatněných v rámci úzké pracovní skupiny. Ta bude k tomuto účelu zřízena Úřadem a bude složená ze subjektů se zkušenostmi v oblasti vydávání osvědčení/certifikací a v oblasti praktické ochrany osobních údajů. Výsledný text bude poté předložen k široké diskusi na webových stránkách Úřadu."