sobota 16. září 2017

Vodítka k právu na přenositelnost údajů

Neoficiální překlad z anglického originálu - 18 stran
Název: Vodítka k právu na přenositelnost údajů
Najdete na adrese: http://tinyurl.com/y7ylvbmz
OBSAH

Shrnutí
I. Úvod
II. Jaké jsou hlavní prvky přenositelnosti údajů?
III. Kdy je nutno přenositelnost údajů uplatnit?
IV. V jakém vztahu jsou obecná pravidla pro výkon práv subjektu údajů vůči
přenositelnosti údajů?
V. Jak musí být přenositelná data poskytnuta?
Cituji: "Tento dokument má správcům pomoci jasně porozumět svým povinnostem a doporučit příklady osvědčené praxe a nástroje podporující soulad s právem na přenositelnost údajů. A nakonec, toto stanovisko doporučuje, aby zainteresované strany z dotčených odvětví a obchodní asociace spolupracovaly na tvorbě vzájemně použitelných standardů a formátů a dostály tak požadavkům práva na přenositelnost údajů."
Cituji: "Jaké osobní údaje musí být zahrnuty?
Podle článku 20, odst. 1 musí data, aby spadala pod právo na přenositelnost:
- být údaji, které se týkají subjektu údajů
- být údaji, které subjekt údajů poskytl správci
První podmínka: osobní údaje týkající se subjektu údajů
Druhá podmínka: data poskytnutá subjektem údajů
Třetí podmínka: právo na přenositelnost nemá nepříznivě ovlivňovat práva a svobody ostatních 
IV. Jak obecná pravidla pro výkon práv subjektu údajů se vztahují na přenositelnost údajů?
V. Jak mají být přenositelné údaje poskytnuty?"