sobota 7. října 2017

GDPR a kamerové systémy

GDPR a kamerové systémy
4.10.2017 - Obsah článku byl připraven ve spolupráci HRnews s TaylorWessing
Článek najdete na portálu www.hrnews.cz na adrese: 
http://tinyurl.com/ycygtgne
Cituji vybrané části textu:
- "Současný zákon o ochraně osobních údajů stanovuje povinnost informovat osoby pohybující se v monitorovaném prostoru o tom, že jsou monitorovány. Objevují se ale názory, že podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) by tyto osoby měly udělit písemný souhlas."
- "Další nejasnosti se objevují v souvislosti s tím, jak vyvážit zájem zaměstnavatele na ostrahu budovy a majetku a právo zaměstnanců na soukromí."
Článek uvádí na pravou míru současné dohady a vysvětluje povinnosti, které vyplývají ze zavedení zásad ochrany osobních údajů podle GDPR od května 2018.
- "V praxi se také zaměňuje povinnost informovat jednotlivce o zpracování osobních údajů se souhlasem ke zpracování osobních údajů. Tedy je nutno rozlišovat mezi souhlasem a informací. Informaci musí jednotlivec obdržet vždy."
- "Pro použití kamerových systémů ke sledování osob a záznamům těchto osob platí, že musí být nezbytné pro naplnění konkrétního účelu a musí být přiměřené vzhledem k okolnostem a k ochraně soukromí těchto osob."
Cituji závěr článu:
- "Poslední komentář Pomaizlové se vztahuje k upřesnění role správce. „Ten, pokud zpracovává osobní údaje se souhlasem jednotlivce, sice musí být schopen doložit, že jednotlivec udělil svůj souhlas, ale to neznamená, že souhlas musí být vždy písemný,” dodává. Čl. 4 GDPR definuje souhlas jako „jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým jednotlivec dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Aby byl souhlas skutečně svobodný, to znamená, že jej může jednotlivec kdykoliv odvolat, a navíc poskytnutím souhlasu nelze podmiňovat plnění ze smlouvy. To ale nevylučuje, aby nad rámec plnění smluvních povinností, např. při dodání objednaného zboží z e-shopu, správce osobních údajů nabídl jednotlivci, že mu např. za souhlas se zpracováním jeho osobních údajů k marketingovým účelům poskytne slevu na zboží.”