čtvrtek 12. října 2017

GDPR - ochrana osobních údajů - program konference

GDPR - ochrana osobních údajů - nové nařízení EK - program konference
Konferenci uspořádala společnost SEMINARIA a konala se dne 20. 9. 2017
Tuto zprávu zařazuji především proto, že program konference ukázal přehled dobře vybraných aktuálních témat, kterým se na konferenci věnovali profesionálové.
Pozvánku s programem si lze prohlédnout na adrese: https://www.seminaria.cz/ konkrétně
na adrese
http://tinyurl.com/y7l4gogn
Příprava zabere firmám a  organizacím nejméně rok. Celostátní konference účastníky seznámila s obsahem nařízení a nabídla jim  jízdní řád, jaká opatření a v jakých oblastech začít realizovat.
Stručné zhodnocení konference najdete na adrese:
http://tinyurl.com/y6v27b2k
Cituji z textu hodnocení:
- Důležité informace plynoucí z nového nařízení sdělila účastníkům konference Eva Škorničková, členka Pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě GDPR.
- Jan Tomíšek z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL se věnoval nově vznikající roli pověřence pro ochranu osobních údajů, tzv. Data Protection Officer (DPO). 
- Vojtěch Chloupek z advokátní kanceláře Bird & Bird uvedl, že zejména v online businessu si společnosti musí prozatím počkat na pokyny od pracovní skupiny WP29, 
- Konferenci zakončil Igor Prosecký s praktickými tipy, jakým způsobem se připravit na GDPR, jak zpracovat vstupní analýzu, jakých údajů se to týká a kdo s danými daty je ve styku. Závěrem zdůraznil: „Podcenění vstupní analýzy se negativně promítne do všech procesů souvisejících s GDPR.“