pondělí 2. října 2017

GDPR od A do Z - Územní a věcná působnost GDPR

Díl druhý: Územní a věcná působnost GDPR
Autor Petr Mališ - publikováno v časopise IT Systems
Cituji úvod:"V minulém čísle IT Systems jsme vám v prvním dílu našeho seriálu „GDPR od A do Z“ nastínili ty nejdůležitější změny, které přináší nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále „Nařízení”) neboli „GDPR“ (jako „General Data Protection Regulation“). V tomto článku se začneme zabývat konkrétními aspekty, kterých se Nařízení dotýká, v nichž přináší změny oproti dosavadní právní úpravě vycházející ze Směrnice č. 95/46/ES o ochraně osobních údajů (dále „Směrnice"), a které budou muset (nejen) podnikatelé vzít při jeho implementaci v potaz."
Cituji závěr:"Jak je patrné, Nařízeni budou podřízeny všechny subjekty sídlící v EU, pokud na ně nedopadá některá z výluk z věcné působnosti Nařízení. Vedle toho však budou muset dopady Nařízení zvažovat i všichni další správci či zpracovatelé, zpracovávající ve výše uvedeném smyslu osobní údaje subjektu nacházejících se v EU za účelem nabídky zboží nebo služeb nebo monitoringu jejich chování, a to i tehdy, kdy v EU nemají žádné sídlo, reálnou provozovnu nebo nevykazují jakýkoli znak, 2 něhož by podle dosavadních přístupů mohla být existence provozovny dovozována. Teprve praxe ukáže, nakolik bude EU schopna Nařízení vůči takovým subjektům přímo vymáhat."