sobota 7. října 2017

Topvision seminář: Ochrana osobních údajů podle GDPR

Topvision seminář: Ochrana osobních údajů podle GDPR
"Připravte se na revoluci v zákoně včas"
Seminář se bude konat dne: 2. 11. 2017, 09:00 - 17:00 hod. , Praha
Podrobnosti o semináři najdete na adrese portálu Topvision: www.topvision.cz, na adrese: http://tinyurl.com/yayhq33j
Kurz se koná pod heslem: Reagujte na změny a předcházejte finančním sankcím
Cituji z nabídky: "Tento seminář reaguje na velkou revoluci v oblasti osobních údajů, kterou přinese zásadní změna daná novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679m jež vejde v účinnost 1. 4. 2018. Poznejte všechny změny, které nás čekají, a vyvarujte se tak obrovským pokutám, které vás v případě porušení postihnou."
Co získáte absolvováním semináře:
- získáte přehled všech změn, které zákon přinese
- seznámíte se s novými prvky týkajícími se ochrany osobních údajů a volného pohybu těchto údajů
- pochopíte nově vzniklé povinnosti tak, abyste se vyhnuli sankcím za jejich nedodržení
- díky dlouholeté zkušenosti lektorky v oblasti práva získáte spoustu praktických rad a doporučení
Seminář je určený pro:
- HR manažery a personalisty
- zaměstnance obchodního oddělení
- zaměstnance ve veřejné správě
Program semináře - témata:
- regulatorní rámec nové úpravy ochrany osobních údajů
- ochrana práv subjektů údajů v praxi
- povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů
- standardizace nástrojů správců a zpracovatelů
- mezinárodní transfery dat
- institut pověřence pro ochranu osobních údajů
- praktické zkušenosti s přípravou implementace GDPR a vhodná doporučení
- dotazy a diskuse
Lektorkou semináře je Magda Janotová, právnička se specializací na pracovní a obchodní právo, mediátorka a rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR. Informace o vzdělání a praxi najdete na stránce semináře.